MSF20150131-4840-9

Topzorg Beuningen is een nauw samenwerkingsverband tussen zorgverleners van verschillende disciplines om de kwaliteit van zorg op een zo hoog mogelijk niveau te brengen.

Door intensieve samenwerking is het mogelijk om complete zorg te leveren voor de patiënt. Deze multidisciplinaire benadering is een uniek concept binnen de gezondheidszorg. Doordat de betrokken zorgverleners precies weten wat ze aan elkaar hebben kunnen ze snel en adequaat naar elkaar verwijzen, wat uiteindelijk in het belang is van de patiënt. Zo kunnen bepaalde aandoeningen veel eerder en sneller worden verholpen dan wanneer de behandeling enkel door één en dezelfde behandelaar wordt uitgevoerd.

De aangesloten praktijken zullen daarnaast actief hun kennis proberen te delen door bijvoorbeeld voorlichtingsavonden te houden voor zowel zorgverleners als voor de zorggebruikers, oftewel de patiënt. Het doel is om meer inzicht te verschaffen in ziektebeelden die soms vrij complex van aard zijn zodat alleen een goede samenwerking tussen zorgprofessionals tot een optimaal behandelresultaat kan leiden.