header

 

 

 

 

Geachte ouders,

 
Mijn kind heeft moeite met praten? Hoe kan ik hem helpen?
Mijn dochter zit niet lekker in haar vel. Waar kan ik terecht?
Tijdens de gymlessen kan mijn kind niet goed meekomen, hoe komt dat?
Als hulpverleners ervaren wij dat ouders vaak onvoldoende zicht hebben op waar zij terecht kunnen als er meerdere problemen bij een kind spelen. Bijvoorbeeld als het vastloopt in zijn of haar sociaal-emotionele, cognitieve, motorische of spraak-taal ontwikkeling.
Het Topzorg kinderteam is een samenwerkingsverband tussen 3 verschillende disciplines:
Logopedie, Fysiotherapie en Psychologie.
Wij bieden de mogelijkheid om laagdrempelig onderzoek te verrichten op meerdere ontwikkelingsdomeinen om zo een totaalbeeld van het kind te schetsen.

Indien u daarvoor toestemming geeft, worden door middel van een multidisciplinair overleg en de inzet van een signaleringslijst de hulpvragen van u en uw kind geïnventariseerd. Bevindingen worden gedeeld met de andere betrokken disciplines om te beoordelen of er al dan niet sprake is van een meervoudige complexiteit.
Wanneer de gevonden klachten/hulpvragen binnen het kader van de eerstelijns zorg passen, biedt het samenwerkingsverband op maat aangepaste behandelingen aan. Mocht er sprake zijn van multi-complexe uitkomsten dan kan het kinderteam direct naar de meest geschikte specialist of multidisciplinaire instantie doorverwijzen.
Het Topzorg Kinderteam heeft als doel optimale zorg te bieden in de eerste lijn. Het voordeel voor u en uw kind is snelle, laagdrempelige en multidisciplinaire hulpverlening, dichtbij huis, zonder lange wachttijden. De kosten voor het traject worden door de zorgverzekeraar vergoed. De praktijken kunnen u informeren of u een verwijzing nodig heeft van uw (huis)arts. Neemt u hiervoor gerust contact met ons op!
Indien gewenst kunt u uw kind aanmelden bij een van de drie praktijken. Dat kan op eigen initiatief of op verwijzing. Nadere praktijkinformatie kunt u in bijgevoegde brochure lezen.

 
Met vriendelijke groet,
Namens het Topzorg Kinderteam.
Aalsterveld Psychologen: Leone Janssen
Logopedie praktijk Achterberg: Contessa Achterberg
De Fysioo kinderfysiotherapie: Eefke Vonk